ستگاههاي ماهواره ديجيتال مركزي

آيا ديده ايد كه در بعضي مجتمع ها فقط 3 يا 4 ديش در پشت بام وجود دارد و بعد مي فهميد كه تمام ساكنين آن ساختمان داراي ماهواره هستند. اين وضعيت در اماكني وجود دارد كه از سيستمهاي آنتن مركزي ديجيتال استفاده مي كنند. اگر مايل هستيد كه مقداري در مورد سيستمهاي ديجيتال مركزي بدانيد ، مطلب زير را بخوانيد :

كاربران عزيز مي دانيد كه هيچگاه امكان اتصال 2 رسيور به يك LNB وجود ندارد. زيرا هر يك از كانالها روي قطب ها و وضعيت هاي متفاوتي كار مي كنند. يعني تصور كنيد كه يكي از رسيور ها بخواهد كانال VOX را كه در 11054H27500 3/4 است را نگاه كند، و رسيور ديگر بخواهد يك كانال مثل ITN را كه در ۱۱585V27500 3/4 است را نگاه كند. در اين صورت LNB نمي داند كه به كدام وضعيت در آمده و از طريق كدام يك از سوزنهاي خود سيگنال را دريافت كند. چون يكي روي Horizontal و ديگيري روي Vertical است. اصل قضيه اين است كه حتي اگر هر دو رسيور روي كانال باشند نيز ، 2 منبع ولتاژ 18 ولتي به LNB وصل شده و باعث سوختن آن خواهد شد. حتي اگر يك رسيور به LNB وصل شود و ديگري از خروجي LOOP آن استفاده كند ، بايستي هر دو رسيور روي يك كانال هم نام باشند.

وضعيت ديگر اينكه كانالهائي كه داراي فركانس زير 11700 هستند ، اصطلاحا LOW هستند و كانالهاي داراي فركانس بالاتر از 11700 همگي HIGH هستند. پس تا اينجا ما براي يك ترنسپوندر يا فركانس كانال ماهواره اي ، 4 خصيصه را شناسائي كرده ايم. ( Polariztion و High/Low ).

براي برطرف كردن اين مشكل بايستي از آنتن هاي مركزي مخصوص دريافت سيگنالهاي ماهواره اي استفاده كرد كه اصطلاحا به آنها مولتي سوئيچر نيز گفته مي شود. اين نوع سيستمها با استفاده از LNC كار كرده و ديگر استفاده از LNB كاربرد نخواهد داشت. فرق LNC‌ با LNB در اين است كه در LNC چهار فيش خروجي وجود داشته و هر يك از 4 وضعيت را در خروجي ها خواهيم داشت. اشتباه نكنيد..!!!! شما حتما LNB هاي چند فيش را ديده ايد. اين نوع LNB ها به تعداد خروجي هائي كه دارند مي توانند رسيور را ساپورت كنند. يعني در صورتي كه يك LNB چهار خروجي ديديد ، در واقع يعني 4 LNB روي يك ديش وجود دارد و هر يك به تنهائي مي تواند كار كند. اين LNB مي باشد و با LNC كه ذكر كردم فرق مي كند . در خروجي هاي LNC :

1- Horizontal High
2- Horizontal Low
3-  Vertical High
4- Vertical Low

را داشته و هر يك از وضعيت ها را به تفكيك استفاده خواهيم كرد.

مولتي سوئيچر ها انواع مختلفي دارند. بعضي از آنها حداقل 4 ورودي داشته و بعضي از آنها تا 16 ورودي را نيز ساپورت مي كنند. در 4 ورودي فقط مي توان يك LNC را به آن متصل كرد. مثلا LNC هاتبرد. در نوع 16 ورودي مي توان چهار ماهواره را به طور كامل با استفاده از 4  LNC‌ پشتيباني نمود. مولتي سوئيچر هاي عرف در ايران 8 ورودي دارند. يعني آنها داراي 2 سوئيچ 4 تائي هستند. ميدانيد تقريبا اصلا لازم نيست كه از بيش از 8 ورودي استفاده كرد ، زيرا با استفاده از مولتي سوئيچر هاي 8 ورودي مي توان 4 ماهواره ارزشمند قابل دريافت را ساپورت نمود.

مولتي سوئيچر هاي 8 ورودي در واقع 2 پورت دارند كه هر يك از آنها قابليت دريافت 4 وضعيت LNC را دارا مي باشند. تنها ماهواره اي كه از همه وضعيتهاي يك LNC و پورت مولتي سوئيچر استفاده مي كند ، هاتبرد مي باشد. وقتي ديش هاتبرد را تنظيم نموديم ، با استفاده از چهار كابل كواكسيال آنتن كه ترجيحا بايستي سيمكو باشد ، هر يك از خروجي هاي LNC را به ورودي هاي پورت اول مولتي سوئيچر متصل مي كنيم. يعني :

LNC : خروجي Horizontal High  را به ورودي Horizontal High پورت اول مولتي سوئيچر
LNC : خروجي Horizontal Low  را به ورودي Horizontal Low پورت اول مولتي سوئيچر
LNC : خروجي Vertical High  را به ورودي Vertical High پورت اول مولتي سوئيچر
LNC : خروجي Vertical Low  را به ورودي Vertical Low پورت اول مولتي سوئيچر

تا اينجا ما توانسته ايم كه ديش هاتبرد را با تمام كانالهاي آن به ورودي مولتي سوئيچر متصل كنيم. پس از آن بايستي ديش هاي Telstar 12 و Nile Sat 101 و TurckSat1C را تنظيم كنيم. پس براي TurkSat 1C از LNC استفاده كرده ، براي Telstar 12 از LNB استفاده كرده و براي Nile Sat 101 از LNCP استفاده مي كنيم.

پس از آن از خروجي Horizontal High ديش TurkSat 1C ، يك رشته كابل را به ورودي Horizontal High پورت دوم مولتي سوئيچر وصل ميكنيم. از خروجي LNCP كه جهت Nile Sat 101 استفاده كرده بوديم نيز يك رشته كابل به ورودي Vertical High پورت دوم مولتي سوئيچر متصل نموده و خروجي LNB ديش Telstar 12 را نيز به ورودي Vertival Low پورت دوم مولتي سوئيچر متصل مي كنيم. تا اينجا ، 3 ورودي از 4 ورودي پورت دوم را استفاده كرديم. ورودي Horizontal Low پورت دوم خالي مي ماند كه مي توان جهت اينترنت مركزي از آن استفاده كرد. در صورتي كه از ماهواره Eutelsat W3 جهت سرويس اينترنت ماهواره اي استفاده كنيم. موقع خريد سرويس از Provider‌ ها ، بايستي پولاريته Horizontal را انتخاب كنيم.

براي اينكه بدانيد تا اينجا چه اتفاقي افتاده است ، توضيح زير را بدقت بخوانيد :

1- در ماهواره هاتبرد چون تعداد كانالهاي دريافتي زياد است و سليقه شخصي مصرف كنندگان متنوع مي باشد ، يك پورت كامل را به LNC آن اختصاص داديم. در اين حالت ، هر يك از خروجي هاي مولتي سوئيچر كه به رسيور مصرف كنندگان متصل است ، مي تواند تمامي كانالهاي ماهواره هاتبرد را پوشش دهد.

2- در ماهواره ترك ست به دليل اينكه عمده كانالهاي ارزشمند و صاحب نام آن روي پلاريته Horizontal‌ مي باشد ، از بقيه آنها صرف نظر كرده و فقط همين تعداد كه حدود 50 تا 60 كانال از 120 كانال مي باشد را به رسيور مصرف كنندگان مي فرستيم.

3- در ماهواره نايل ست هم به دليل اينكه عمده كانالهاي خوب و ارزشمند آن روي پلاريته Vertical مي باشد ، از بقيه صرف نظر كرده و همين تعداد 100 كانال  از 130 كانال ماهواره فوق را به مصرف كنندگان مي دهيم.

4- در ماهواره تل استار 12 نيز ما فقط 2 ترانسپوندر داشته كه يكي روي Vertical بوده . ديگري روي Horizontal . در ايم ماهواره اكثر كانالهاي معتبر روي پلاريته Vertical سوار شده اند و فقط 2 الي 3 كانال مي باشد كه از آنها صرف نظر مي كنيم. البته كانال VOA در ماهواره هاتبرد نيز بوده كه در تل استار 12 روي پلاريته Horizontal مي باشد. كانال New Channel‌ فكر نمي كنم در ايران زياد طرفدار داشته باشد. كانال Tamasha نيز مدتها قطع بود و هم اينك در هاتبرد خود نمائي مي كند. پس در ماهواره تل استار 12 چيز زيادي را از دست نمي دهيم.

لازم به ذكر است كه اين گونه طراحي به جهت تقليل هزينه هاي آن مي باشد. زيرا ما مي توانيم از مولتي سوئيچر 4 پورت استفاده كنيم كه 16 ورودي داشته و مي توان از هر يك از LNC هاي آن 4 سيم به ورودي هاي مولتي سوئيچر داد و ديگر نگران هيچ چيزي نباشيد. تمامي كانالهاي قابل دريافت از اين 4 ماهواره به تمام مصرف كنندگان داده شده است . با اين تفاوت كه هزينه آن خيلي بيشتر است.

شايد شما خواننده محترم بگوئيد كه اين چه كاريست...! چرا از LNB هاي چند خروجي استفاده نكنيم. در پاسخ مي توان اينگونه گفت كه :

1- LNB هاي چند خروجي داراي سطح پائين سيگنال در خروجي ها هستند.
2- تقريبا اكثر آنها داراي كيفيت پائين بوده و در پبشتر كانالها فريز و شكستن كانال به وفور ديده مي شود.
3- تعداد خروجي هاي آنها بسيار كم است.
4- از آنها ميتوان در ساختمان هاي تا حداكثر 8 واحد استفاده كرد ( چون بيشتر از 8 خروجي ، منت كه نديدم )
5- تعدد سيم كشي و افت شديد سيگنال

6- اصلا اين قطعه برای اين كار ساخته نشده است

در مدلهايي از مولتي سوئيچر ها يك ورودي براي آنتن محلي نيز وجود دارد. در اين نوع از مولتي سوئيچر ها مي توان آنتن تلويزيون محلي را به آن متصل نمود و در محل مصرف كنندگان ، با استفاده از پريز هاي مخصوصي كه نوعي تقسيم كننده هستند ، خروجي هاي تفكيك شده آنتن ماهواره ، آنتن تلويزيون محلي و راديو را مورد استفاده قرارداد. از اين نوع از سيستمها كه اكثرا محصول كشور آلمان هستند ، در ايران به وفور استفاده مي شود.

در سيم كشي اين نوع از سيستمها بسيار بايستي دقت كرد. حتما بايستي از سيمهائي كه كمترين افت را دارا هستند استفاده نمود. كابل كرمان صادراتي در ايران بصورت عرف جهت سيستمهاي ماهواره استفاده مي شود. ولي من شخصا سيم كارخانه سيمكو را ترجيح مي دهم . چون اين نوع سيم داراي زره بافته شده است و بسيار محكمتر از انواع مشابه است. حتي مي توانيد به اين نوع كابل آويزان شويد. پس ببينيد كه چه فرقي با انواع مشابه دارد. سيم كرمان صادراتي كه اين روزها به شدت از كيفيت آن كاسته شده است . ولي هنوز با همان باور ، مصرف كنندگان به استفاده از آن مبادرت مي ورزند. من سيم كارخانه سيمكو را پيشنهاد مي كنم كه قيمت آن در هر كلاف 23000 تومان است . در حالي كه كرمان صادراتي 23500 تومان و با كيفيت پائين تر...! در سيم هاي كرمان صادراتي هيچگاه نمي توانيد يك نوع F Connector ‌را براي هميشه استفاده كنيد . زيرا ضخامت همه جاي آن با هم برابر نيست. ولي در سيمكو مي توانيد يك نوع كانكتور براي هميشه استفاده كنيد و خطر كنده شدن كانكتور نيز اصلا وجود ندارد و يا حداقل خيلي كمتر از كرمان صادراتي مي باشد.

نكته آخر اينكه همكاران ، هميشه هر يك از جهات ماهواره را روي يكي از ورودي هاي سوئيچ متصل مي كنند. و در تنظيم رسيور براي هر يك از ماهواره ها سوئيچ مورد نظر را تعريف مي كنند. در حالي كه مولتي سوئيچر مورد نظر ما ( 2 پورت ) فقط داراي 2 سوئيچ مي باشد. به اين صورت كه در نحوه وايرينگ ذكر شده در قسمتهاي قبل ، وقتي مي خواهيم يك رسيور متصل به سيستم آنتن ديجيتال مركزي را تنظيم كنيم. براي ماهواره هاتبرد كه تمام 4 ورودي پورت اول مولتي سوئيچر را اشغال كرده بود ، سويچ 1 يا A را تعريف نموده و براي ماهواره هاي ترك ست ، نايل ست و تل استار 12 كه هر كدام به يكي از 4 ورودي پورت دوم متصل شده اند هم سوئيچ 2 يا B را تعريف مي نمائيم.

اين نكته از آنجا حائظ اهميت است كه در هر برج يا مجتمع مسكوني كه من آنتن ديجيتال مركزي نصب كرده ام ، در آينده هر وقت مصرف كنندگان به هر دليل به مشكل بر خورده اند و يا تنظيمات رسيور را پاك كرده و بخواهند رسيور را از نو تنظيم كنند و يا رسيور خود را تعويض كنند ، هميشه مشكل تنظيم دستگاه را داشته اند و همكاران عزيزي كه تجربه آنتن ديجيتال مركزي را نداشته اند نيز نتوانسته اند رسيور را تنظيم نمايند. چرا كه هيچگاه يك نصاب نمي تواند باور كند كه چند ماهواره روي يك سوئيچ باشد و اين اشكال يك شخص نيست بلكه نداشتن تجربه نصب اينگونه سيستمها مي باشد و هرگز نبايد از آنها خرده گرفت و اميدوارم دوستان من كه در اين حرفه مشغول هستند از اين طريق ، اين تجربه را بياموزند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:41  توسط AZAM REZAEE RASTAGHE  |